Ladislav Klíma - Hledání strašidla

V roce 1997 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou druhou publikaci. Typografická úprava Pavel Hrach. Písmem Bodoni - Monotype ručně vysadil, vytiskl a svázal Ateliér Krupka. Vydáno 56 číslovaných výtisků na ručně čerpaném papíru z Velkých Losin a 5 výtisků na ručně čerpaném, barevném rustikálním papíru LMK, z toho: 1-5 v lehké pergamenové vazbě, 6-40 ve vazbě polopergamenové a polokožené, 41-56 ve vazbě celopapírové a 57-61 v individuální vazbě (cena dle dohody). První vydání.

Již jen s vazbou. Cena: počínaje 3.000,- Kč

 

V sedmihradských Karpatech vypravuje lid tento příběh: Nedaleko městečka D. leží údolí neobyčejně příšerným dojmem působící. Od nepanšti koluje o něm pověst, že posledního dne každého měsíce o poledni objevuje se tam stařec s tváří nepopsatelně strašnou, malinký jako kočka, na zadních nohách stojící. Zavítal-li tam někdo v tu dobu, vždy prý buď šílený se vrátil, nebo tam byl nalezen mrtev s tváří děsem znetvořenou nebo zcela zmizel.
Jednou zavítal do D. cizinec, mladý a bohatý, s tváří, jež odhodlaností a statečností tak planula, že nikdo nedovolil si naň toho nejmenšího. Slyšel pověst tu a projevil ihned rozhodnutí, že se na zajímavého stařečka půjde podívat. Zrazovali mu to, on se jen smál. I ustali, pravíce si: Neodolal-li nikdo té hrůze, on snad přece.
A pak dozvíme se od něho něco interesantního.
Posledního června vydal se tam. Vešel do hlubokého údolí, zabočil z něho pak do postranního, pak do dalšího. Stále hustší a hrozivější byla příroda: i nebe bylo neobyčejně hustými mraky zastřeno, že bylo šero jako po západu slunce. Na místě, které mu bylo zevrubně popsáno, vešel do uzounké rokle, jejíž ústí bylo bujnou vegetací tak pokryto, že nezasvěcený nebyl by ho ani uzřel. Šel několik minut hlubokým, temným m korytem, - pak světlalo se to před ním - víc a víc - a náhle ochromen stanul……