William Saroyan - Student teologie

V roce 2000 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou osmou publikaci. Překlad Ivan Čabala. Grafická úprava Ateliér Krupka. Pěti barevnými linoryty doprovodil Karel Gyurjan. Písmem Gill-Monotype ručně vysazeno a vytištěno v Ateliéru Krupka. Vydáno 53 číslovaných výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 2.500,- Kč

 

William Saroyan - Student teologie


Se studentem teologie jsem se začal setkávat asi tak před čtvrt stoletím v jistých hrách ruských spisovatelů. Tolstoj, Dostojevskij, Čechov, Andrejev a Gorkij zřídka napsali hru, ve které by se student teologie neobjevil. Student teologie, jak se zdálo, byl sám autor, pohlížející zpět do svého mládí se sice pobaveným, ale obdivným zrakem. Určitě to byl člověk, kterého stálo za to mít kolem sebe - mladý, nervózní, bledý, často uhrovitý, taky trochu hezký, potrhlý a patetický, špatně oblečený, špatně živený, toužící po čaji, pln nauky o nebesích, pekle a zemi a přesto všechno člověk, u kterého se dalo počítat s tím, že značně oživí události, protože měl čerta v těle.
Samozřejmě se vždycky nacházel uprostřed zoufalého zápasu s hříchem, který se ukázal jako nezměrná touha líbat dívky. Touha, která jej vždycky zaskočila a dívky mátla. Některé byly ženy s dětmi staršími než on sám. Těmto se celkem líbil pro to, jak byl nešikovný, nezkušený a nepřípadný a tudíž pro ně zábavný. Více ze soucitu než z vášně mu dovolily ztěžka jim dýchat v náručí, aby později odpoledne přišly na to, že myslel na sebevraždu. Jeho zvyk, nervózně jim kašlat do obličeje, je nutil vykřiknout: "Ach, Alexandře Alexandroviči!," což měl za výraz lásky. Ve společnosti se znemožnil díky svým nevhodně pronášeným poznámkám a svou nekontrolovatelnou touhou potlačovat svoji laskavost……