Jean Giono - Muž, který sázel stromy

Obrázek k článku Jean  Giono - Muž, který sázel stromy - atelier_krupka_MA(1) Obrázek k článku Jean  Giono - Muž, který sázel stromy - atelier_krupka_2015_020
 

 

V roce 2012 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 26. publikaci. Z francouzštiny přeložila Zdeňka Stavinohová. Typografická úprava, ruční sazba písmem Bodoni-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Jako ilustrační doprovod bylo použito devatenáct originálních drásaných lignotisků. Vydáno 15 číslovaných výtisků na ručně čerpaném, barveném rustikálním papíru LMK.

Cena: 3.000,- Kč    

posledních pár výtisků

Všiml jsem si, že místo hole nesl železnou, jako palec silnou tyč, asi půldruhého metru dlouhou. Předstíral jsem, že se procházím, abych si odpočal, a šel jsem rovnoběžně s jeho cestou. Pastva ovcí byla dole v úžlabině. Malé stádo přenechal dohledu psa a šel vzhůru k místu, kde jsem stál. Obával jsem se, že mi přichází vytknout, že jsem vtíravý. Ale vůbec ne. Vedla tudy jeho cesta a vyzval mě, abych ho doprovodil, pokud nemám nic lepšího na práci. Vystoupil ještě dvě stě metrů na kopec.

Když přišel na místo, které si předem vybral, zarazil železnou tyč do země. Udělal tak vždycky dolík, vložil do něj žalud a potom zahrnul důlek hlínou. Sázel duby.