Připravujeme:

G. Apolinaire - Pásmo. Ilustrace Eva Čapková

Matematická poezie