Richard Marynčák - Meče a pometla pohozených slov

První vydání.

V roce 2005 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 16. publikaci. 27 barevnými linoryty ilustroval Petr Coufal. Grafická úprava, ruční sazba písmem Gill-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Vydáno 40 číslovaných výtisků a 10 autorských výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 2.500,- Kč

ISBN 80-903319-4-7.

 

Richard Marinčák - Meče a pometla pohozených slov

Tragiko triumfu. Univerzální stroji nicoty. Šílený kolotoči slov. Pravá a nefalšovaná bído. Ledovče mrazivého odcizení. Zlatý poklade nikláků. Tlachavá pusinko. Tajůplná hro intrikánů. Katedro planých žvástů. Malý světe velkých neřádů. Přízraku ďábelské pošetilosti. Přelude strachu. Sféro kluzkých ničemností. Sebranko prázdných makovic. Obludná hroudo nastřádaného tuku. Bando zhýralých kumpánů. Výkrmno na doživotí. Kloako sebeklamu. Cesto beznaděje. Ohlávko oslovské poslušnosti. Bezcílná perspektivo. Světe nesmyslnosti. Vyhlídko ze zamřížovaných oken. Hudbo falešných nadějí. Staviteli vzdušných zámků. Hřbitove zemřelých ideí. Soutěsko bídy a strádání. Normo strachu. Realito beznaděje. Zkázo dobrých předsevzetí. Hřbitove kráčejících bifteků. Chlévská mrvo člověčenstva. Kazatelský povýšenče. Dominantní blbe. Vodopáde zbytečných slov. Pochope Velkého inkvizitora.Trofejní hlavo. Leklá rybo z rybníka rozkoše. Karavano beznaděje. Kronika ztracené perspektivy. Mazaný spekulante. Tržní lásko. Dobo silných loktů. Zkostnatělý velikáne. Anekdotická postavo. Zatracený tlučhubo. Chudobinče blahobytu. Smetištní kryso. Lokalito zkázy. Pověstný hejkale. Uřvanej spratku. Fantazijní pomatenče. Perspektivo ztracených nadějí. Muzejní sbírko zasloužilých bojovníků. Děloho světa Anální otvore reality……