Gustav Meyrink - Neviditelná Praha

V roce 1997 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou první publikaci. Grafická úprava Ateliér Krupka. Písmem Gill - Monotype ručně vysadil, vytiskl a svázal Ateliér Krupka. Vydáno 56 číslovaných výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK, z toho: 1-10 v lehké pergamenové vazbě, 11-45 ve vazbě polokožené, a 46-56 ve vazbě celopapírové.

Cena: 2.000,- Kč

 

Gustav Meyrink - Neviditelná Praha

V prastarých dobách, dávno před panováním kněžny Libuše, která prý založila Prahu kolem roku 700., přišlo sedm mnichů z nitra Asie, ze srdce světa, kteří zasili rýži na břehu Vltavy na skále, kde stojí dnes Hradčany, za jakýmsi tajůplným účelem… Tak zní pověst. Říká se, že rýže byla vlastně trpasličím jalovcem, keřem, vyrůstajícím kolmo do výše a nybývajícím fantastických tvarů. Hledíme-li na tento keř, připadá nám, jako by našim smyslům nevnímatelný vítr nepřetržitě jím províval. To bylo snad důvodem, proč se v starých dobách tvrdilo, že tam, kde se daří takovým rostlinám, propukává v přestávkách orkán velkých válek ze země. Je zvláštní, že pověst o sedmi kočovných mniších má jistý vztah k indickému městu Allahabadu. A město Allahabad má ještě druhé jméno: Praha!, neboť značí v domorodé řeči také práh. Neznám jiného města, které by člověka tak podivuhodně kouzelně k sobě vábilo, jako Praha, bydlí-li v něm a zvětral-li s ním duchovně, a které by jej tolik vábilo k návštěvě míst jeho minulosti. Vypadá to, jako by mrtví volali nás živé na místa,kde kdysi trávili své pozemské bytí, by nám pošeptali, že Praha nemá nadarmo své jméno - že je ve skutečnosti prahem mezi životem pozemským a nadsvětím, že je prahem daleko užším, než na jiných místech… Pak kráčíme jako by pod jakýmsi vlivem, nevidíme a neslyšíme nic, čeho bychom již dávno nevěděli, ale odnášíme si pocit, na který nelze nám zapomenouti do pozdního stáří - podivný pocit, jako bychom byli nějakým způsobem překročili práh…