Knihvazačství

Stěžejní řemeslo Ateliéru Krupka. Provádíme převazby běžných knih, historických titulů, vážeme nízké náklady titulů pro bibliofilská nakladatelství, individuální vazby podle vlastních návrhů či renomovaných designérů.

 

 

KNIHY HOSTŮ, RODINNÉ KRONIKY a PAMĚTNÍ KNIHY vážeme z různých druhů papírů včetně papíru ručního, v různých velikostech do formátu 65x45 cm.

Zhotovujeme ODDACÍ DESKY, ZDRAVICE podle individuálních návrhů a přání zákazníka.