Bibliofilské nakladatelství 2022-04-09T11:48:08+00:00

BIBLIOFILIE

Název bibliofilie bychom mohli volně definovat jako lásku ke starým a vzácným knihám.

Prezentujeme se vydáním našich bibliofilských tisků a následně jejich individuálními vazbami, které potom můžete obdivovat na různých výstavách a jsme na to náležitě pyšní.

Bibliofilie dnes již mnoho lidí nezajímá, ale my se snažíme zachovat kus historie a práce nás baví. Odměnou jsou pro nás spokojené tváře klientů nebo účastníků výstav.

BIBLIOFILIE

Individuální vazba

Vyprodáno!!!!

Pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce vydal v roce 2017 Lubomír Krupka. 7 originálních grafik Oldřich Hamera. Grafická úprava Rostislav Vaněk. Knihařské zpracování Ateliér Krupka. Vytištěno písmem Fenomen slabý na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 15.000,- Kč, brožované, ve volných arších.

Ukázka:

……Ale vždyť já jsem z Vršovic! zvolal a podrbal se srpem ve vlasech, viděl jste od Shakespeara Troiluse a Krescidu? Tak před čtvrt stoletím jsem statoval ve Vinohradským divadle právě v týdle komedii. V pátým obrazu potřeboval režisér na římsu dvě krásný nahatý sochy. A jednu jsem dělal já, natřenej bronzem, a tu druhou nahatou sochu dělala jedna dívka, tak jsme každý představení leželi nahatý v pátým obraze na římse bez hnutí v záři reflektorů, shora na nás koukali kulisáci, hlavně na tu krásnou dívku… a potom když Troiluse a Krescidu stáhli, požádal jsem tu nahatou, bronzem natřenou dívku o ruku a ona řekla ano…

Pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a ppříznivce vydalo v roce 2017 jako svou 41. publikaci nakladatelství Ve stráni. Grafická úprava, ruční sazba písmem Gill Monotype a tisk Ateliér Krupka. Třemi linoryty doprovodila Eva Čapková. Vytištěno 10 číslovaných výtisků a 2 autorské výtisky na ručně čerpaném a barveném rustikálním papíru LMK.

Cena: 4.500,- Kč, brožované, ve volných arších

VYPRODÁNO!!

Ukázka:

Jeden obraz už uvolnil a sbalil a jednou nohou na něm stál. Teď už jeho slova nezněla jen smutně, zněla hořce. až se mi tajil dech, tak hořce zněla. “Prý ve středověku lidi z trestu oslepovali, vypálili ubožákům oči žhavým železem. Mně po sedm let náš ředitel vypaloval oči natěračskou štětkou. Sedm roků jsem vláčel s sebou kýble s barvami. V jednom byla bílá, v druhém hnědá. Bílá na dveře a na okenní rámy, hnědá na zábradlí a na záchodové sedačky. Sedm roků jsem štrejchoval dřevo pěkně rovnými tahy, jak si přál.

Pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše, příznivce a s laskavou podporou Deutsche Bundesbank v roce 2017 vydal, grafickou úpravu, ruční sazbu písmem Gill sans extra bold Monotype, tisk, zhotovil a 6 ilustracemi doprovodil Lubomír Krupka. Překlad do němčiny Hana Hadas. Vytištěno 10 číslovaných a 7 autorských výtisků na ručně čerpaném, melírovaném papíru LMK.

Cena: 4.500,- Kč

Ukázka:

Pocházím ze Šumavy, narodil jsem se ve Stubenbachu, tam byl život sám o sobě dost drsnej a taky jsem svý rodiče moc neposlouchal, neměli na mě čas pro samou práci, zrovna tak i pro bábu s dědkem jsem byl protivnej parchant a pro samý povinnosti doma na školu moc času nezbejvalo a proto to taky tak vypadalo. Tátův řemen jsem měl věčně obtisknutej na zadnici a když došlo v tom správným věku na lámání chleba, tak mě táta strčil do učení do papírny ke starýmu Egerthovi. Skoro bych řek, že to bylo za trest a záhy jsem poznal, že to bude dost drsný.

Soukromý tisk pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce vydalo v roce 2016 v Úvalech u Prahy jako svou 3Í. publikaci nakladatelství Ve stráni. Grafická úprava Rostislav Vaněk, ruční sazba písmem Bembo Monotype a tisk Atelier Krupka, 6 strukturálních grafik Evy Čapkové. Česká i anglická verze. Vytištěno 30 číslovaných a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 10.000,- Kč, brožované, ve volných arších.

Individuální vazba

Soukromý tisk pro své potěšení,pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce vydalo v roce 2016 v Úvalech u Prahy jako svou 37. publikaci nakladatelství Ve stráni. Grafická úprava, ruční sazba písmem Bodoni bold condensed a tisk Atelier Krupka. Vytištěno 10 číslovaných a 3 autorské výtisky na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 3.000,- Kč, brožované, ve volných arších

Ukázka:

Názor, že předpokládaná srážka podstatně poškodí naši zeměkouli nebo její obyvatele, každou hodinuztrácel půdu mezi moudrými a moudrým bylo nyní dovoleno, aby svobodně ovládali rozum i představy davu. Bylo prokázáno, že hustota jádra komety je daleko nižší než hustota našich vzácných plynů. Důrazně se poukazovalo na to, žepodobný návštěvník zcela neškodně prošel mezi satelity Jupiterovými a toto tvrzení velice pomáhalo uklidňovat strach…..

Titulní list

Soukromý tisk pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce vydalo v roce 2017 v Úvalech u Prahy jako svou 39. publikaci nakladatelství Ve stráni. Grafická úprava, ruční sazba písmem Ashley script Monotype a tisk Atelier Krupka. Z japonštiny přeložil Antonín Líman. Ilustrační doprovod tvoří strukturální otisky koňských žíní. Vytištěno 10 číslovaných a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 3.000,- Kč, brožované, ve volných arších

Ukázka:

Vyčíhal jsem si vždycky příhodnou chvilku, když si kočí zašel do výčepu na skleničku, přikradl se odzadu ke koni a hodil mu na záda pár zrníček písku. Kůň myslel, že mu na záda sedá moucha nebo ovád, ohnal se zdviženým ocasem a já – šup – chytil jsem ho za samý konec oháňky a bleskem vytrhl žíni. Není to tak jednoduché – člověk musí dávat pozor, aby jich nevytrhl víc, to máte jako když trháte lidské vlasy, taky musíte být moc opatrný. . . . . .

Obálka

Textová strana

Soukromý tisk pro své potěšení,pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce vydalo v roce 2015 v Úvalech u Prahy jako svou 35. publikaci nakladatelství Ve stráni. Grafická úprava, ruční sazba písmem Bodoni Monotype a tisk Atelier Krupka. Vytištěno 15 číslovaných výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 3.000,- Kč, brožované, ve volných arších

Ukázka:

A když jsem ji opřel o zamčená vrata jejich domu, aby si našla klíče, až když se do mne dala zima, jsem si uvědomil, že jsem jen v saku, že jsem ten winterrock zapomněl na věšáku v tam té hospodě. Slečna Mrunková kňourala, že nemá klíče a že ne a ne a sních padal hustěji. Tam jsem stiskl zvonek s vizitkou Mrunko M. a řekl jsem do mluvítka, aby si přišli pro dceru, že ji mají v pořádku opřenou o domovní vrata. . . . .

Soukromý tisk pro své potěšení,pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce vydalo v roce 2016 v Úvalech u Prahy jako svou 38. publikaci nakladatelství Ve stráni. Grafická úprava, ruční sazba písmem Perpetua Monotype a tisk Atelier Krupka.

1. varianta:

Vytištěno 12 číslovaných a 4 autorské výtisky s pěto originálními monotypy a jedním dřevořezem Oldřicha Hamery na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 14.000,- Kč – VYPRODÁNO!!

2. varianta

Vytištěno 7 číslovaných a 4 autorské výtisky s šesti strukturálními monotypy Evy Čapkové na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 10.000,- Kč – VYPRODÁNO!!

3. varianta

Vytištěno 8 číslovaných a 7 autorských výtisků s šesti barevnými linoryty Pavla Piekara na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 5.000,- Kč, brožované, ve volných arších, několik posledních výtisků

4. varianta

Vytištěny dva výtisky označené A a B s jinými šesti originálními monotypy Evy Čapkové na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK

NEPRODEJNÉ!!

V roce 2014 vydalo jako svou 31. publikaci nakladatelství Ve stráni. Grafickou úpravu, ruční sazbu písmem Plantin bold Monotype a tisk provedl Ateliér Krupka. Vytištěno 15 číslovaných a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 2.000,- Kč, brožované, ve volných arších

ISBN 978-80-87085-08-0

Během roku 1851 sehrál Kieseritzky během londýnského turnaje s Anderssenem mnoho volných partií a jedna z nich vešla do šachové historie pod pojmem “nesmrtelná partie”. Odráží to, jak se v polovině 19. století hrály šachy a co se považovalo za šachovou krásu – celou partií prostupují nečekané oběti materiálu a partie končí nádherným zmatováním černého krále uprostřed šachovnice.

V roce 2014 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 33. publikaci.Grafická úprava, ruční sazba písmem Bembo Monotype a tisk Ateliér Krupka.Z japonštiny přeložila Libuše Boháčková. 10 linoryty doprovodil Ondřej Balcar. Vytištěno 10 číslovaných a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném a barveném rustikálním papíru LMK.

Cena: 3.300,- Kč, brožované, ve volných arších

ISBN 978-80-87085-10-3

Kdypak se to jenom přihodilo? Žil, byl v Miwagasaki v zemi Kii muž jménem Ója-no-Tanesuke. Na moři měl štěstí, najímal si mnoho rybářů a ti pro něj lovili ryby všech druhů a velikostí. Jeho rodina si tedy žila v blahobytu. Měl dva syny a dceru. Starší syn, Taró, byl poslušný a věnoval se rodinnému řemeslu. Dcera, druhé dítě, se provdala za jakéhosi muže z Jamato a přestěhovala se tam. Nejmladší se jmenoval Tojoo. Byl to dobrosrdečný chlapec, ale zajímal se jen o vybrané věci a pro praktický život neměl vůbec smysl….

Pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce vydalo v roce 2015 jako svou 34. publikaci nakladatelství Ve stráni. Grafická úprava, ruční sazba písmem Gill-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Přeložil Josef Schwarz. Pro ilustrační doprovod byly použity otisky z 37 kusů rezavých plechů. Vytištěno 15 výtiskůna ručně čerpaném a barveném papír LMK.

Cena: 3.500,- Kč brožované, ve volných arších

Obrysy krvavých hrůz rozlévaly stále sytější nach. Zalykal jsem se, lapal po dechu! Již jsem prohlédl záměr svých mučitelů – těch neoblomitelných, těch nejsatanštějších ukrutníků! Uskočil jsem před žhavým kovem doprostřed cely. Když jsem pomyslil, jak se co nevidět uškvařím žárem, představa studené studně mne blažila jako balzám. Vrhl jsem se k jejímu zejícímu kraji……

V roce 2014 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 32. publikaci. Grafická úprava, ruční sazba písmem Bodoni bold condensed Monotype a tisk Ateliér Krupka. Vytištěno 20 číslovaných výtisků na ručně čerpaném a barveném papíru LMK.

Cena: 3.000,- Kč, brožované, ve volných arších

ISBN 978-80-87085-09-7

V Santiagu, hlavní městě chilského království, stál právě ve chvíli velkého zemětřesení v roce 1647, při němž zahynulo mnoho tisíc lidí, mladý, ze zločinu obviněný Španěl, jménem Jeronimo Rugera, u pilíře žaláře, v němž byl uvězněn, a chtěl se oběsit. Don Henrico Asteron, jeden z nejbohatších šlechtisů v tomto městě, odstranil ho asi před rokem ze svého domu, kde byl zaměstnán jako učitel, poněvadž mezi ním a jeho dcerou, donou Josefou, bylo něžné srozumění…..

V roce 2013 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 31. publikaci. Ilustrační doprovod, grafická úprava, ruční sazba písmem Gill-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Z angličtiny přeložil Jan Zábrana. Vydáno 15 číslovaných výtisků, z toho: 10 na japonském ručním papíru UNRYU, 5 na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK a 7 autorských výtisků.

Cena: 3.300,- Kč, brožované, ve volných arších

ISBN 978-80-87085-00-0

….Jeho soupeř na to odpovídal v prvním okamžiku stejně chvatně, pak ale pokračoval pomalým, jednotvárným, mechanickýmpohybem paže, který mi připadal poněkud divadelní a působil mé nedočkavosti pravá muka. Bylo v tom ve všem cosi ne z této země, a uvědomil jsem si, že se celý třesu. Přitom jsem byl promoklý a bylo mi zima. Neznámý asi dvakrát nebo třikrát naklonil po tahu zlehka hlavu, a pokaždé jsem si všiml, že Moxon táhl králem. Zčistajasna mě napadlo, že ten člověk je němý…..

V roce 2013 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 30. publikaci. Grafická úprava, ruční sazba písmem Garamond-Monotype a tisk ateliér Krupka. Dvěma barevnými linoryty doprovodil Pavel Piekar. Z angličtiny přeložil Jan Zábrana. Vydáno 25 číslovaných výtisků, z toho: 15 na japonském ručním papíru UNRYU a 10 na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK a 5 autorských výtisků.

Cena: 3.200,- Kč, brožované, ve volných arších

ISBN 978-80-87085-06-6

Pod schůdky zůstane stát a čeká, s nevysvětlitelně radostným úsměvem – tak půvabná, tak milostná! Ach, jak je krásná! Rozběhne se k ní s rozpřaženou náručí. Když už ji chce obejmout, ucítí omračující úder, který ho zasáhne zezadu do krku: oslňující bílé světlo, doprovázené rachotem jako z děla, zaplaví vše kolem – a pak je všude ticho a tma. Peyton Farquhar byl mrtev: měl zlomený vaz a jeho tělo se mírumilovně pohupovalo pod trámy mostu přes Soví řeku.

V roce 2013 vydalo nakladfatelství Ve stráni jako scou 30. publikaci. Z ruštiny přeložil Jan Zábrana. Grafická úprava, ruční sazba písmem Garamond italic-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Vydáno 25 číslovaných výtisků, z toho 7 autorských, naručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 2.000.- Kč, brožované, ve volných arších

ISBN 978-80-87085-07-3

Na hřbitově, nad vršíčkem čerstvě nasypané hlíny, stojí nový dubový kříž, pevný, těžký a hladký. Pošmourné dubnové dny: pomníky rozlehlého okresního hřbitova je skrz holé stromy dosud zdaleka vidět a chladný vítr zvučí a zvoní v porcelánovém věnci u paty kříže. Do dřeva kříže je zasazen dost velký, vypouklý porcelánový medailón a v něm je fotografie gymnazistky s radostnýma, překvapivě živýma očima. To je Olja Meščerská. Jako děvče se ničím nelišila od houfu hnědých gymnazijních sukýnek: co jiného se o ní dalo říci než to, že je jedním z těch hezkých, bohatých a šťastných děvčátek, že je nadaná, ale dovádivá a že bere na příliš lehkou váhu kázání, která ji uštědřuje třídní profesorka?

První vydání.

V roce 2012 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 24. publikaci. Písmem Grafická úprava, ruční sazba písmem Gill Bold-Monotype a tisk Ateliér Krupka. 33 linoryty doprovodila Petra Krupíková. Vydáno 15 číslovaných výtisků a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném, barveném rustikálním papíru LMK.

Cena: 4.400,- Kč, brožované, ve volných arších

Dvoustrana s ilustrací

Obálka

V roce 2012 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 27. publikaci. Grafická úprava, ruční sazba písmem Baskerville-Monotype a tisk Atelier Krupka. Z němčiny přeložil Vladimír Kafka. Pěti linoryty doprovodil Ondřej Balcar. Vydáno 20 číslovaných výtisků na ručně čerpaném, barveném rustikálním papíru LMK.

Cena: 2.500,- Kč, brožované, ve volných arších

Individuální vazba

Pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce v roce 2018 vydal, ruční sazbu písmem Rockwell Monotype a tisk provedl Lubomír Krupka. Grafická úprava Rostislav Vaněk. Čtyřmi ilustracemi magnetickou grafikou doprovodila Eva Čapková. Překlad Karel Čapek. Vytištěno 20 číslovaných  a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném, konopném, rustikálním papíru LMK.

Cena 10.000.- Kč, brožované, ve volných arších.

Individuální vazba

Ilustrace

Ukázka:

Mám nesmírnou soustrast se švy jejího břicha

Pokorně dávám svá ústa ubohé dívce se strašným smíchem

Jsi sám jitro přichází

Mlékaři zvoní bandaskami v ulicích

E.A.Poe – Pád do Maelströmu

Pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce v roce 2018 vydal, grafickou úpravu, ruční sazbu písmem Bodoni bold Monotype a tisk provedl a čtyřmi monotypy doprovodil Lubomír Krupka. Přeložil Josef Schwarz. Vytištěno 10 číslovaných a 7 autorských výtisků na ručně čerpaném, melírovaném rustikálním papíru LMK.

Cena: brožovaného vydání: 4.000.- Kč

Pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce jako 47. soukromý tisk v roce 2020 vydal, grafickou úpravu, ruční sazbu písmen Gill sans bold Monotype a tisk provedl a 6 ilustracemi doprovodil Lubomír Krupka. Vytištěno 10 číslovaných a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném, melírovaném rustikálním papíru LMK.

Cena brožovaného výtisku: 5.000,- Kč

Ilustrace  Ilustrace

Pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce v roce 2020 jako svou 48. publikaci vydal. ruční sazbu písmem polotučná Veneziana , grafickou úpravu tisk a ilustrační doprovod provedl Lubomír Krupka. Přeložil Stanislav Minařík. Vytištěno 10 číslovaných a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném  rustikálním papíru LMK.

Cena brožovaného výtisku: 5.000,- Kč

Přebal Ilustrace Ilustrace

Jako soukromý tisk pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce  v roce 2019 vydal, ruční sazbu písmem Rockwell Monotype, grafickou úpravu, ilustrace a tisk provedl Lubomír Krupka. Vytištěno 10 číslovaných a pět autorských výtisků na ručně čerpaném, barveném rustikálním papíru LMK.

Cena brožovaného výtisku: 4.500,- Kč.

Přebal Individuální vazba

Ukázka:

……Očekával jsem, že tak učiní jedním rázem, jako řez břitvou. Ne. Táhl štětec pomalu, pozvolna. Nezdálo se, že šzětec nechává bílou stopu za sebou.. Naopak, jeho pomalý pohyb jako by zvolna, nuceně ustupoval bílé barvě, která se milimetr po milimetru za ním odněkud objevuje na plátně……

Soukromý tisk pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce v roce 2021 vydal, grafickou úpravu, ruční sazbu písmem Rockwell Bold Condensed Monotype a tisk provedl Lubomír Krupka Pěti ilustracemi doprovodil Oldřich Hamera. Doslov napsala Eva Čapková. Vytištěmo 3é číslovaných a 5 autorských výtisků na papíru Whatman.

Cena 10.000.- Kč, brožované, ve volných arších.

…..S Vláďou jsme vyjeli do Škvorce, aniž bychom věděli, kde se tam najde jmenovec loutkaře. Jezdili jsme po vesnici asi hodinu, až jsem spatřil, právě tady u hřbitova, v otevřených oknech baráčku, po zdech Boudníkovy grafiky. To byl neomylný konec našeho hledání a byl to zároveň i začátek pohřbů české literatury s Doktorem, ze kterého stoupala pára jak ze šumavské slatiny, když ho opouštěly myšlenky…..

Individuální vazba

Jako soukromý tisk pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce v roce 2021 vydal, grafickou úpravu, ruční sazbu písmem Plantin Monotype, tisk a ilustrační doprovod provedl Lubomír Krupka. Přeložili Luba a Rudolf Pelarovi. Vytištěno 10 číslovaných a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném, recyklovaném rustikálním papíru LMK.

Cena 5.000,- Kč brožované, ve volných arších.

Ukázka textu:

…Konečně přítel zaklepal na stolní desku, právě tak hlasitě a silně, jako tlučeme na dveře – teprve tehdy k nám Mohl vytřeštěně vzhlédl, rychle, mechanicky si posunul na čelo neposlušné brýle s ocelovými obroučkami a zpod rozčepýřeného, popelavě šedého obočí se do nás zabodly dvě pozoruhodné, malé, černé, bdělé oči, hbité, ostré a mrštné jako hadí jazýček…..

Jako soukromý tisk pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce v roce 2022 vydal, grafickou úpravu, ruční sazbu písmem Rockwell Monotype, ilustrační doprovod a tisk provedl Lubomír Krupka. Překlad J. S. Vytištěno 10 číslovaných a 5 autorských výtisků na ručně čerpsném rustikálním papíru LMK.

Cena 3.500,- Kč brožované, ve volných arších.

Ukázka:

….Maličko ho zezadu postrčil a v příští minutce člověk toho žabáka viděl vířit vzduchen jako koblihu – udělal salto, třeba i dvě, když se dobře odrazil, a dopad na ty svoje plochý nohy bez úrazu jako kočka. Zrovna tak ho vychoval, co se týká much, a cvičil ho v tom tak soustavně, že lapnul každou mouchu, jen co ji uviděl….

Soukromý tisk pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce v roce 2020 vydal, grafickou úpravu, ruční sazbu písmem Times New Roman Monotype, tisk a ilustrace zhotovil Ateliér krupka. Vytištěno 10 číslovaných a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném, barveném rustikálním papíru LMK.

Cena: 5.000,- Kč, brožované, ve volných arších.

Individuální vazba

Ukázka:

…….”Tak mi, hochu, úplně běhá mráz po zádech, když si pomyslím, kam jsme se mohli dostat,” řekl Arly.” Jen si představ – každej den koupel!” Zhluboka se napil, aby zahnal tu hroznou představu. “Nojó, člověče, a taky si představ – žít tam s houfem dědků,” dodal Jay-Jay……

První vydání.
V roce 2009 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 22. publikaci. Osmi kaligrafiemi doprovodil Petr Geisler. Typografická úprava Zdeněk Ziegler.. Písmem Plantin-Monotype ručně vysazeno a vytištěno v Atelieru Krupka. Sítotisk firma Archtisk. Vydáno 30 číslovaných a 7 autorských výtisků na ručně čerpaném, barveném rustikálním papíru LMK.

Individuální plexivazba

Individuální vazba

Cena: 3.000,- Kč, brožované, ve volných arších

V roce 2012 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 26. publikaci. Z francouzštiny přeložila Zdeňka Stavinohová. Typografická úprava, ruční sazba písmem Bodoni-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Jako ilustrační doprovod bylo použito devatenáct originálních drásaných lignotisků. Vydáno 15 číslovaných výtisků na ručně čerpaném, barveném rustikálním papíru LMK.

Cena: 3.000,- Kč

VYPRODÁNO!!

Ukázka:

Všiml jsem si, že místo hole nesl železnou, jako palec silnou tyč, asi půldruhého metru dlouhou. Předstíral jsem, že se procházím, abych si odpočal, a šel jsem rovnoběžně s jeho cestou. Pastva ovcí byla dole v úžlabině. Malé stádo přenechal dohledu psa a šel vzhůru k místu, kde jsem stál. Obával jsem se, že mi přichází vytknout, že jsem vtíravý. Ale vůbec ne. Vedla tudy jeho cesta a vyzval mě, abych ho doprovodil, pokud nemám nic lepšího na práci. Vystoupil ještě dvě stě metrů na kopec.

Když přišel na místo, které si předem vybral, zarazil železnou tyč do země. Udělal tak vždycky dolík, vložil do něj žalud a potom zahrnul důlek hlínou. Sázel duby.

V roce 2009 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 23. publikaci. Přeložil Jan Vilikovský. Třemi barevnými linoryty doprovodil Libor Beránek. Grafická úprava, ruční sazba písmem Othello-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Vydáno 30 číslovaných výtisků a 10 autorských výtisků na ručně čerpaném, barveném rustikálním papíru LMK.

Cena: 3.000,- Kč, brožované, ve volných arších

Titulní list

První vydání.
V roce 2002 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou desátou publikaci. Z německého originálu přeložila Vladimíra Šimková. Sedmi linoryty doprovodil Jan Lepšík. Grafická úprava Ateliér Krupka. Písmem Albion-Monotype ručně vysazeno a vytištěno v Atelieru Krupka. vydáno 40 číslovaných a 13 autorských výtisků na hadrovém papíru Hollar.

Cena: 2.000,- Kč

První vydání.
V roce 2001 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou osmou publikaci. Grafická úprava Atelier Krupka a J. Bertoni. Jako ilustrační doprovod byly použity originální pavučiny. Písmem Gill-Monotype ručně vysazeno, vytištěno a svázáno v Ateliéru Krupka. Vydáno 30 číslovaných a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 5.000,- Kč, brožované, ve volných arších

Celopapírová vazba

V roce 1997 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou třetí publikaci. Písmem Gill – Monotype ručně vysazeno, vytištěno a svázáno v Ateliéru Krupka. Grafická úprava Petra Pechová. Koláže Petra Pechová. Vydáno 60 číslovaných výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK a losínském papíru, z toho: 1-10 v lehké pergamenové vazbě, 11-25 ve volných složkách, 26-60 v individuální vazbě (cena dle dohody) a 12 autorských výtisků. První vydání.

Cena: 1.000,- Kč

V roce 1999 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou sedmou publikaci. Typografická úprava Rostislav Vaněk. Ilustrační doprovod 26 originálních tisků z kůry. Ruční sazba z písma Script Bold Monotype a tisk Ateliér Krupka. 53 výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK. První vydání.

Cena: 3.500,- Kč

Ukázka: STROMY jsou bránou do našich myslí, které expanzí tvořivosti vyrývají hlubokou brázdu našich osudů. Jsme vyvolení!!!
Naše mozková kapacita se zobrazuje v obrovské explozi slova, jež vy, slepí a hluší, nejste s to číst.
My typografové jsme nadepsali uměleckou revoluci, kterou diktujeme našimi tesáky do oblasti umění, jehož jsme léčiteli.
Typ písma, hloubku, tvar— To všechno už jste napodobili. Ale kdybyste se naučili číst naše poselství, kdo by pak byl ve vašem světě Rimbaud, Marinetti, Tzara—?
Náš protest, naše umělecká revolta vám zůstává skryta. My umíráme pro své umění a jsme na to hrdí! K tomu nepotřebujeme vaše požehnání—
Od spodu vzhůru se řítí naše skutečnost k vrcholu stromu, kde se koná orgasmus myšlení. Děje se tak v místě, kde na perutích ispirace vzlétají ptáci. Toť přímá linie našeho konání, která se mezi námi klikatí jak pupeční šňůra času, která provazuje náš rod a vyvyšuje ho tímto na rodovou velmoc.

V roce 1997 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou druhou publikaci. Typografická úprava Pavel Hrach. Písmem Bodoni – Monotype ručně vysadil, vytiskl a svázal Ateliér Krupka. Vydáno 56 číslovaných výtisků na ručně čerpaném papíru z Velkých Losin a 5 výtisků na ručně čerpaném, barevném rustikálním papíru LMK, z toho: 1-5 v lehké pergamenové vazbě, 6-40 ve vazbě polopergamenové a polokožené, 41-56 ve vazbě celopapírové a 57-61 v individuální vazbě (cena dle dohody). První vydání.

Již jen s vazbou. Cena: počínaje 3.000,- Kč

Ukázka: V sedmihradských Karpatech vypravuje lid tento příběh: Nedaleko městečka D. leží údolí neobyčejně příšerným dojmem působící. Od nepanšti koluje o něm pověst, že posledního dne každého měsíce o poledni objevuje se tam stařec s tváří nepopsatelně strašnou, malinký jako kočka, na zadních nohách stojící. Zavítal-li tam někdo v tu dobu, vždy prý buď šílený se vrátil, nebo tam byl nalezen mrtev s tváří děsem znetvořenou nebo zcela zmizel.
Jednou zavítal do D. cizinec, mladý a bohatý, s tváří, jež odhodlaností a statečností tak planula, že nikdo nedovolil si naň toho nejmenšího. Slyšel pověst tu a projevil ihned rozhodnutí, že se na zajímavého stařečka půjde podívat. Zrazovali mu to, on se jen smál. I ustali, pravíce si: Neodolal-li nikdo té hrůze, on snad přece.
A pak dozvíme se od něho něco interesantního.
Posledního června vydal se tam. Vešel do hlubokého údolí, zabočil z něho pak do postranního, pak do dalšího. Stále hustší a hrozivější byla příroda: i nebe bylo neobyčejně hustými mraky zastřeno, že bylo šero jako po západu slunce. Na místě, které mu bylo zevrubně popsáno, vešel do uzounké rokle, jejíž ústí bylo bujnou vegetací tak pokryto, že nezasvěcený nebyl by ho ani uzřel. Šel několik minut hlubokým, temným m korytem, – pak světlalo se to před ním – víc a víc – a náhle ochromen stanul……

V roce 1997 vydalo nakladatelství Ve stráni jako autorskou knihu v anglickém jazyce. Ilustrační doprovod 3 originální pavučiny. Ruční sazba písmen Bembo-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Pouze 6 exemplářů na ručně čerpaném a barveném papíru LMK.

VYPRODÁNO!!

V roce 2000 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou osmou publikaci. Překlad Ivan Čabala. Grafická úprava Ateliér Krupka. Pěti barevnými linoryty doprovodil Karel Gyurjan. Písmem Gill-Monotype ručně vysazeno a vytištěno v Ateliéru Krupka. Vydáno 53 číslovaných výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 2.500,- Kč, brožované, ve volných arších

Ukázka: William Saroyan – Student teologie
Se studentem teologie jsem se začal setkávat asi tak před čtvrt stoletím v jistých hrách ruských spisovatelů. Tolstoj, Dostojevskij, Čechov, Andrejev a Gorkij zřídka napsali hru, ve které by se student teologie neobjevil. Student teologie, jak se zdálo, byl sám autor, pohlížející zpět do svého mládí se sice pobaveným, ale obdivným zrakem. Určitě to byl člověk, kterého stálo za to mít kolem sebe – mladý, nervózní, bledý, často uhrovitý, taky trochu hezký, potrhlý a patetický, špatně oblečený, špatně živený, toužící po čaji, pln nauky o nebesích, pekle a zemi a přesto všechno člověk, u kterého se dalo počítat s tím, že značně oživí události, protože měl čerta v těle.
Samozřejmě se vždycky nacházel uprostřed zoufalého zápasu s hříchem, který se ukázal jako nezměrná touha líbat dívky. Touha, která jej vždycky zaskočila a dívky mátla. Některé byly ženy s dětmi staršími než on sám. Těmto se celkem líbil pro to, jak byl nešikovný, nezkušený a nepřípadný a tudíž pro ně zábavný. Více ze soucitu než z vášně mu dovolily ztěžka jim dýchat v náručí, aby později odpoledne přišly na to, že myslel na sebevraždu. Jeho zvyk, nervózně jim kašlat do obličeje, je nutil vykřiknout: “Ach, Alexandře Alexandroviči!,” což měl za výraz lásky. Ve společnosti se znemožnil díky svým nevhodně pronášeným poznámkám a svou nekontrolovatelnou touhou potlačovat svoji laskavost……

První vydání.

V roce 2003 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 17. publikaci.  Šesti linoryty ilustroval Karel Gyurjan. Grafická úprava, ruční sazba písmem Rockwell bold condensed-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Vydáno 40 číslovaných a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 2.500,- Kč, brožované, ve volných arších

Ukázka: ŽHAVÝ VOJÁK

Nebyla to pro vojenské lékaře maličkost, ovázat všechny ty raněné cizinecké legionáře. Annámci měli špatné pušky a kulky skoro vždycky zůstávaly ubohým vojákům vězet v těle.
Lékařská věda udělala v posledních letech velké pokroky, což věděli ti, kteří neuměli číst a psát, a podrobovali se, jelikož jim nic jiného nezbývalo, ochotně všem operacím. Většinou sice umírali, ale teprve po operaci, a také jen proto, že kulky Annámců zřejmě nebyly před vystřelením asepticky ošetřeny, nebo že při letu vzduchem strhly s sebou zdravotně škodlivé baktérie.
Hlášení profesora Mostschädla, který vstoupil do cozinecké legie z vědeckých pohnutek a se schválením vlády, nepřipouštěla v té věci žádné pochyby.
Bylo to také dík jeho energickým nařízením, že vojáci a rovněž domorodci ve vesnici mluvili už jenom šeptem o zbožném indickém kajícníkovi Mukhopadájovi, který zázračně uzdravoval…..
Šarvátka už dávno skončila, když dvě annámské ženy přinesly do lazaretu jako posledního raněného vojína Václava Zavadila, rodilého Čecha. Na otázku, odkud přicházejí ještě tak pozdě, vyprávěly, že Zavadila našly před Mukhopadájovou chýší, kde ležel jako mrtvý, a že se hned snažily přivést ho zase k životu tím, že do něj vlily jakousi opalizující tekutinu – jediný lék, který nalezly v opuštěné fakírově chatrči.
Lékař nezjistil žádné zranění a na své otázky dostával od pacienta odpovědi v podobě divokého kňučení, jež pokládal za zvuky nějakého slovanského dialektu. Pro každý případ předepsal klystýr a odešel do důstojnického stanu.
Lékaři a důstojníci se bavili výborně: krátka, ake krvavá šarvátka uvedla život do starých kolejí.
Mostschädel právě dořekl několik slov uznání o profesoru Charcotovi – aby přítomní francouzští kolegové nepociťovali jeho německou převahu přespříliš bolestně – když se u vchodu do stanu objevila indická ošetřovatelka od Červeného kříže a hlásila lámanou francouzštinou:
Seržant Henry Serpollet mrtev, trubač Václav Zavadil 41,2 stupně horečky.
To je mi záludný pronárod, tihle Slovani, zabručel službu konající lékař, ten chlap má horečku, a přitom žádné zranění.

V roce 1997 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou první publikaci. Grafická úprava Ateliér Krupka. Písmem Gill – Monotype ručně vysadil, vytiskl a svázal Ateliér Krupka. Vydáno 56 číslovaných výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK, z toho: 1-10 v lehké pergamenové vazbě, 11-45 ve vazbě polokožené, a 46-56 ve vazbě celopapírové.

Cena: 2.000,- Kč

První vydání.

V roce 2004 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 13. publikaci. Šestnácti barevnými linoryty ilustroval Karel Gyurjan. Grafická úprava, ruční sazba písmem Bembo-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Vydáno 53 číslovaných a sedm autorských výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK. Velikost: 125×160 mm.

Cena: 2.500,- Kč, brožované, ve volných arších

Ukázka:

Tahle mrkev byla kus,
a mrkvák projevil vkus,
dumal tedy ihned hbitě,
jak si užít v jarním bytě.

Jelikož byl šikovný,
rychlý byl a průbojný,
nečekal dlouho na šanci
po vytouženém mrkvanci.

Na váhu hupsnul zvesela,
mrkev čapnul, čipera,
do tašky už spěchají,
stydlivě a potají.

Tak ocitli se proklatě
v krásné rudé komnatě.
A když se tak setkali,
přátelsky se objali,
přitiskli se v dojetí
v plné vášni objetí.

Obálka

První vydání.

V roce 2003 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 13. publikaci. Z německého originálu do češtiny přeložili Anna Jiří Ohlídalovi. Pěti linoryty a třemi iniciálami ilustroval Jan Lepšík. Grafická úprava Ateliér Krupka. Písmem Bodoni-Monotype ručně vysazeno a vytištěno v Ateliéru Krupka. Vydáno 40 číslovaných a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 2.500,- Kč, brožované, ve volných arších

Individuální vazba

V roce 2006 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 18. publikaci. Vydáno 12 číslovaných výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

ISBN 80-903319-5-5

Vazba na japonský způsob

První vydání.

V roce 2006 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 20. publikaci. Vydáno 12 číslovaných výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

ISBN 80- 903319-7-1

6.000,- Kč, brožované, ve volných arších

Individuální vazba

První vydání.

V roce 2005 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 16. publikaci. 27 barevnými linoryty ilustroval Petr Coufal. Grafická úprava, ruční sazba písmem Gill-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Vydáno 40 číslovaných výtisků a 10 autorských výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 2.500,- Kč, brožované, ve volných arších

ISBN 80-903319-4-7.

Soukromý tisk pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce vydal, grafickou úpravu, ruční sazbu pětibodovým groteskem a tisk provedl Lubomír Krupka. Vytištěno 10 číslovaných a 5 autorských výtisků na papíru Ingres. Čtyřmi ilustracemi doprovodila Zdena Hušková. Velikost 78×78 mm.

Cena ve vazbě na japonský způsob: 1.200,- Kč

Foto prozatím jen na Instagramu.

Soukromý tisk pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce  v roce 2021 vydal, grafickou úpravu, ruční sazbu písmem Times New Roman Monotype vysadil a tisk provedl Lubomír Krupka. Dvěmi tatérskými ilustracemi  vytištěnými na pergamenu doprovodil Martin Jíra. Přeložila Jarmila Emmerová, verše přeložil Radoslav Nenadál. Vytištěno 10 číslovaných a 6 autorských výtisků na ručně čerpaném, konopném, rustikálním papíru LMK.

Cena 5.000,- Kč

Ukázka textu:

…….”Jedla jsem, co jsem mohla, a roztahovala jsem kůži jak jsem mohla, takže se tu a tam objevily malé plošky, malá bílá místa, která Willy musel opravit, vyplnit je novými detaily. Ale teď jsem u konce svých sil, jsem vyčerpaná, přecpala jsem se k prasknutí a všechno už je plné”………

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKT